Triển khai thi kết thúc học phần một số môn chung theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính

1. Mục đích

– Thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên, tăng tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi kết thúc học phần;

– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên;

– Góp phần thực hiện quá trình chuyển đổi số của Trường, tạo sự thuận lợi, tiết kiệm chi phí và hiệu quả trong công tác tổ chức thi, chấm thi, lưu trữ bài thi phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng của Trường.

2. Yêu cầu Nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, đảm bảo đúng quy định của Trường; đánh giá đúng kiến thức, kỹ năng sinh viên; kết quả thi chính xác đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần.

3. Nội dung thực hiện

– Chuyển đổi hình thức thi kết thúc học phần một số môn chung do Khoa Cơ bản phụ trách từ hình thức thi trắc nghiệm trên giấy thi sang hình thức thi trên máy vi tính tại phòng máy của Trường;

– Hình thức đề thi: Đề thi trắc nghiệm khách quan (04 lựa chọn và 01 đáp án đúng);

– Hình thức chấm thi: Chấm thi tự động bằng phần mềm.

4. Thời gian và môn học thực hiện chuyển đổi hình thức thi

Tiến độ thực hiện Môn học (số tín chỉ)
Học kỳ 3 Năm học 2023-2024 (thí điểm) Triết học Mác-Lênin (3 tín chỉ)
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2 tín chỉ)
Năm học 2024-2025 trở đi Áp dụng cho một số môn chung phù hợp hình thức thi trắc nghiệm do Khoa Cơ bản phụ trách.

5. Hướng dẫn thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính

Check Also

CUỘC THI “TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2019

Chào mừng kỷ niệm 65 chiến thắng Ðiện Biên Phủ (07/5/1954  07/5/2019); 129 năm ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.