QUYẾT ĐỊNH CHUẨN THAM GIA NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI

Khoa Cơ bản gửi các bạn Quyết định chuẩn tham gia ngày công tác xã hội, theo đó mỗi sinh viên cần tích lũy 15 ngày công ích theo chuẩn  trong quá trình học của mình (chi tiết xem file đính kèm) và Quy trình đánh giá và công nhận hoàn thành ngày công tác xã hội.

  • Quyết định 225 Ban hành Quy định chuẩn tham gia ngày Công tác xã hội (xem chi tiết)
  • Quy trình đánh giá và công nhận hoàn thành ngày công tác xã hội (xem chi tiết)

Check Also

CUỘC THI “TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2019

Chào mừng kỷ niệm 65 chiến thắng Ðiện Biên Phủ (07/5/1954  07/5/2019); 129 năm ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.