Khóa 2019

Thân chào các bạn sinh viên!

Trong thời gian nghỉ vì dịch bệnh Covid-19, theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường, khoa Cơ bản gửi tài liệu các môn học thuộc khoa quản lý đến các bạn sinh viên nhằm hỗ trợ việc học tập, tham khảo tài liệu.
Khoa sẽ liên tục cập nhật tài liệu được gửi về từ giảng viên.
(Các đường link hiện đã công khai và không yêu cầu quyền truy cập)

Chúc các bạn sinh viên sức khỏe và thành công!

Tài liệu môn học: Đại số tuyến tính
https://drive.google.com/open?id=130_5Nv0-G_ocEefFoOADIbZoW1BeooLL
https://drive.google.com/open?id=1tKbAbgCcYYi1XNmiCnnpRPsek4FtWIsn
https://drive.google.com/open?id=1MbgIU8eaJw512e2SY7ioabjpePw2u5z1
https://drive.google.com/open?id=1FB2LaGMizfT9R1e22QblZfyAZ2RRRJS0

Tài liệu môn học: Tiếng Anh 2

1. Tài liệu học tập của GV Nguyễn Thị Thùy Linh
Theo phản hồi của GV, GV đã gửi tài liệu này cho sinh viên để chuẩn bị từ trước đó.
https://drive.google.com/open?id=1tUSOaqHtzdwqr2ROV_R8hhFXIUmHfEby
https://drive.google.com/open?id=1-lVu183I2Dxa77pP9WNHEY9lPiKPuhYA

2. Tài liệu học tập của GV Nguyễn Minh Triết
Theo yêu cầu của GV, sinh viên hoàn thành bài tập và gửi về email của Lớp trưởng. Lớp trưởng tổng hợp và gửi về email GV trietmn2003@yahoo.com trước ngày 12/04/2020
https://drive.google.com/open?id=1_BaA-vmPbhPZKOQcV0IRqKKEMfZBzRe-
Bài giảng
https://drive.google.com/open?id=1z0wMGh3phJzFN0J__DcEdsu1_9plxMHB

3. Tài liệu học tập của GV David Perkins
Theo yêu cầu của GV, sinh viên hoàn thành bài tập và gửi về email của Lớp trưởng. Lớp trưởng tổng hợp và gửi về email GV davidanhducenglish22102019@gmail.com trước ngày 12/04/2020
https://drive.google.com/open?id=1E0w2FVL7tVPFuHL5V3C2mMDeia2jEkSe
Bài giảng (gồm 1 clip ở cuối slide)
https://drive.google.com/open?id=18rn_BGm77_LE8KdMDb9LbhmuEYKTJACR

Tài liệu môn học: Pháp luật đại cương
Tài liệu học tập của GV Trần Bình Trọng
1. Slide bài giảng môn Pháp luật đại cương
2. Tài liệu tham khảo
3. Tài liệu nghiên cứu
https://drive.google.com/file/d/1M1-Uwg-VcEyhCOtYsBseAVRYSpxpsCTM/view?usp=sharing
Bài tập (thầy Trương Tư Phước)
https://drive.google.com/open?id=1IG2-9QtJXOABOwBAjjENpq2XzF6yDp9n

Tài liệu môn học: Kinh tế vi mô

Bài giảng của 6 chương

https://drive.google.com/open?id=1NNNObiWHgr0KhD_htwOXclXQSPP1aPum
https://drive.google.com/open?id=1IjM4tnfv3yxpA-z1W2PWTxJhfjz_OHfH
https://drive.google.com/open?id=1b_Vwak0WTRZBvbHAnRWBHpQvjUIGI-HC
https://drive.google.com/open?id=1AvhvtOxjUJuJiIU8Ox5Pi7cy849g3Ago
https://drive.google.com/open?id=1EemuTL-C-KdtzQR7zjlzZUkh2LNG_CRz
https://drive.google.com/open?id=1aMZQoKATIsGjd0DqJP2UAf3u7BUpEFzM

Tài liệu môn học: Tin học căn bản

Tài liệu học tập của GV Mai Chính Hữu
1. Bài tập cá nhân excel dưới 2 dạng pdf và xlsx 
2. Bài tập tham khảo về lọc dữ liệu trong excel dưới dạng xlsx
https://drive.google.com/open?id=1ePXl6GE7Q72-y6JDVsCfDBwGsiZtFnLu

Tài liệu học tập của GV Đỗ Thị Kim Dung
1. Dữ liệu
2. Tài liệu tham khảo
3. Giới thiệu môn học THCB
4. Bài tập thực hành THCB

https://drive.google.com/file/d/1HTgjkJ9OCpA034ak8veG-o7VdFjmG8zm/view?usp=sharing