Khóa 2018

Thân chào các bạn sinh viên!

Trong thời gian nghỉ vì dịch bệnh Covid-19, theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường, khoa Cơ bản gửi tài liệu các môn học thuộc khoa quản lý đến các bạn sinh viên nhằm hỗ trợ việc học tập, tham khảo tài liệu.
Khoa sẽ liên tục cập nhật tài liệu được gửi về từ giảng viên.
(Các đường link hiện đã công khai và không yêu cầu quyền truy cập)

Chúc các bạn sinh viên sức khỏe và thành công!

Tài liệu môn học: Thống kê ứng dụng
SLide bài giảng toàn bộ chương trình
https://drive.google.com/open?id=18jOUVG-7pyQcjtUyTI9LhBWK7aMNdcCN
Bài đọc chương 1, 2
https://drive.google.com/open?id=11DRHfDqnmRZdr3fyIxp8N8kyDc0K62P_
https://drive.google.com/open?id=1flxCAqgD1cssoP-NX64sIziptNpIDUAg
Bài tập chương 2
https://drive.google.com/open?id=1EYa_5MvjEpcvjKQgXTE5Vpoag9QZ8MMp


Tài liệu môn học: Pháp luật đại cương
Tài liệu học tập của GV Trần Bình Trọng
1. Slide bài giảng môn Pháp luật đại cương
2. Tài liệu tham khảo
3. Tài liệu nghiên cứu
https://drive.google.com/file/d/1M1-Uwg-VcEyhCOtYsBseAVRYSpxpsCTM/view?usp=sharing
Bài tập (thầy Trương Tư Phước)
https://drive.google.com/open?id=1IG2-9QtJXOABOwBAjjENpq2XzF6yDp9n