Khóa 2017

Thân chào các bạn sinh viên!

Trong thời gian nghỉ vì dịch bệnh Covid-19, theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường, khoa Cơ bản gửi tài liệu các môn học thuộc khoa quản lý đến các bạn sinh viên nhằm hỗ trợ việc học tập, tham khảo tài liệu.
Khoa sẽ liên tục cập nhật tài liệu được gửi về từ giảng viên.
(Các đường link hiện đã công khai nên không yêu cầu quyền truy cập)

Chúc các bạn sinh viên sức khỏe và thành công!

Tài liệu môn học : Tư Tưởng Hồ Chí Minh

https://drive.google.com/open?id=1JbZE1TwZKXOvDSBttr1bUdUIKRt2mqv0

Tài liệu môn học : Toán cao cấp C

https://drive.google.com/open?id=1Pm2Ii6i5czQ9p3CECi024nMIMvseoC6g

https://drive.google.com/open?id=1NR-fyKYXFkaZa4GAsjbYWrzFYFcCqfg4

Tài liệu môn học: Lý thuyết xác suất và thống kê

https://drive.google.com/open?id=1-gqcyoqW19ktY56ycedFq_NEfIUsxOpG
https://drive.google.com/open?id=1E9hkmKGsaHoM3a4fXZohZ09DiSbQMgO9