Khoa Cơ Bản – Trường Đại Học Phan Thiết.

Văn phòng: Tầng 1, tòa nhà UPT – 225 Nguyễn Thông, P. Phú Hài, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận.

 Web: fbs.upt.edu.vn

 Email: khoa_coban@upt.edu.vn