QUYẾT ĐỊNH CHUẨN THAM GIA NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI

Khoa Cơ bản gửi các bạn Quyết định chuẩn tham gia ngày công tác xã hội, theo đó mỗi sinh viên cần tích lũy 15 ngày công ích theo chuẩn  trong quá trình học của mình (chi tiết xem file đính kèm) và Quy trình đánh giá và công nhận hoàn thành ngày công tác xã hội.

  • Quyết định 225 Ban hành Quy định chuẩn tham gia ngày Công tác xã hội (xem chi tiết)
  • Quy trình đánh giá và công nhận hoàn thành ngày công tác xã hội (xem chi tiết)

Check Also

LỄ KỈ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Trường Đại học Phan Thiết (viết tắt UPT) thành lập ngày 25/3/2009 theo Quyết định …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.